Warning: Function putenv() was disabled by the domain protection module. Disable domain protection for this domain in the Server Panel to use this function. in /var/www/html/waf/domain_protection/function_warning.php on line 25
Co czeka polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w 2023 roku? - Portal z ciekawymi firmowymi stronami. Tylko najlepsze strony!
Rozwijanie małego przedsiębiorstwa w Polsce w 2023 roku

Co czeka polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w 2023 roku?

Po pandemii i wojnie wschodniej mówi się o końcu prognoz. Lepiej przygotować kilka możliwych scenariuszy. Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny być gotowe na: co? Jakie zmiany w finansowaniu należy oczekiwać?

Małe i średnie firmy są bardziej zainteresowane bieżącym funkcjonowaniem biznesu niż trendami. Problemy związane z opóźnieniami w płatnościach, brakiem pracowników, rosnącymi kosztami energii i surowców, zmianami prawnymi i ograniczonym dostępem do finansowania to codzienne wyzwania. W tym kontekście wyzwania technologiczne i zmiany globalne stają się mniej istotne.

„Od ponad 10 lat prowadzimy badanie Bibby MSP Index i zauważyliśmy, że to się nie zmienia: małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce są bardzo pragmatyczne, mocno osadzone w „tu i teraz”. Pandemia i napaść Rosji na Ukrainę wywróciły gospodarczą rzeczywistość do góry nogami, a MŚP miały okazję udowodnić, jak bardzo potrafią być elastyczne. Jako firma faktoringowa, czyli na bieżąco zapewniająca przedsiębiorcom finansowanie działalności i rozwoju, przede wszystkim staramy się ułatwiać im życie. Dlatego w Bibby Financial Services rok 2023 będzie rokiem zmian technologicznych. Po etapie testów, udostępnimy na szerszą skalę wniosek faktoringowy online oraz silnik decyzyjny, który umożliwi szybsze podejmowanie decyzji o finansowaniu. Obydwa te rozwiązania wspierają pracę naszych ludzi, ale ich nie zastępują. Wiemy, że w niepewnym świecie rozmowa z człowiekiem stała się jeszcze ważniejsza”  – mówi Tomasz Kukulski, prezes Bibby Financial Services.

Rośnie ogólna niepewność

Firmy powinny przewidzieć kilka możliwych scenariuszy, ponieważ prognozy są niepewne. Pierwszy z nich zakłada brak stabilizacji geopolitycznej, słabość złotego, wysoką inflację i drogie kredyty. Według pesymistycznej prognozy Saxo Banku, świat weszło w erę gospodarki wojennej, co oznacza niepewność w łańcuchach dostaw i ograniczony dostęp do źródeł energii. Firmy powinny być przygotowane na taki scenariusz.

„Gdy pozyskanie kredytu w banku jest zdecydowanie trudniejsze, albo gdy firmy nie chcą brać na siebie nowych zobowiązań, rośnie zainteresowanie faktoringiem. Od kilku kwartałów pokazują to dane Polskiego Związku Faktorów. Co ciekawe, firmy przekonują się także do faktoringu pełnego, który -choć nieco droższy – zabezpiecza przed ryzykiem niewypłacalności odbiorcy” – tłumaczy Tomasz Kukulski.

Inflacja zahamowała wiele inwestycji w Polsce

Ekonomiści przewidują wzrost PKB w Polsce w 2023 roku, ale będzie on słabszy niż w latach ubiegłych, średnio około 0,5%. Konsumpcja i inwestycje, które są głównymi czynnikami wzrostu, zostały zahamowane przez inflację, wysokie koszty kredytów i niepewność wynikającą z kryzysu energetycznego. W tej sytuacji firmy ograniczają inwestycje i szukają oszczędności, dlatego ważne jest, aby uważać na płynność finansową. W takim scenariuszu konieczna jest ostrożność i monitorowanie wskaźników. Wstrzymywanie się z inwestycjami, np. w odnawialne źródła energii czy nowe technologie, może być niekorzystne. W takiej sytuacji lepiej oprzeć inwestycje na zakumulowanym kapitale własnym lub finansowaniu obrotowym, np. faktoring, który dostosowuje się do poziomów sprzedaży.

Czy ten rok będzie lepszy?

Trzecim z możliwych scenariuszy, który powinni uwzględnić polscy przedsiębiorcy w swojej strategii, jest stopniowy spadek inflacji. W grudniu 2022 r. odnotowano już pierwsze symptomy tego spadku – inflacja wyniosła 16,6%, w porównaniu do 17,5% w listopadzie, chociaż oczekiwania rynkowe były na poziomie 17%. Obawy maleją, a na rynkach finansowych panuje wiara, że wrócimy do jednocyfrowej inflacji. Jeśli ten scenariusz się ziści, przedsiębiorcy mogą spodziewać się również spadku stóp procentowych i większej dostępności kredytów. Grudniowy odczyt PMI dla polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 45,6 pkt z 43,4 pkt w listopadzie, co daje powód do ostrożnego optymizmu. Z kolei gospodarka strefy euro, z którą polskie MŚP są powiązane, wydaje się stabilizować i wzrastać. Złożony indeks PMI dla przetwórstwa i usług w strefie euro wzrósł w styczniu do 50,2 pkt w porównaniu do 49,3 pkt w grudniu 2022 r. To oznacza stabilizację gospodarki i oczekiwanie przedsiębiorców, że unikniemy recesji.

Cały artykuł dostępny jest na stronie Log24.pl – najświeższe informacje z branży logistycznej, transportowej i magazynowej.