certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, wniosek aeo,

Procedura uproszczona a certyfikat AEO.

Jeśli interesuje Cię temat certyfikatu AEO i procedury uproszczonej, to ten artykuł jest dla Ciebie. W nim dowiesz się, czym jest status upoważnionego przedsiębiorcy AEO, jakie korzyści daje jego posiadanie, jak go uzyskać i jak skorzystać z ułatwień w obsłudze celnej. Zapraszam do lektury!

Co to jest certyfikat AEO i procedura uproszczona?

Certyfikat AEO (ang. Authorised Economic Operator) jest pozwoleniem wydawanym przez organ celny, które potwierdza, że przedsiębiorca spełnia określone kryteria dotyczące zgodności z przepisami prawa celnego i podatkowego, prowadzenia ewidencji, wypłacalności finansowej oraz bezpieczeństwa i ochrony. Certyfikat AEO obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej i jest honorowany przez wszystkie organy celne państw członkowskich. Ponadto, status AEO jest uznawany w niektórych krajach trzecich, które podpisały umowy o wzajemnym uznawaniu z Unią Europejską, takich jak Szwajcaria, Norwegia, Japonia, Chiny czy USA.

certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, wniosek aeo,

Jakie są korzyści z posiadania certyfikatu AEO?

Posiadanie certyfikatu AEO daje przedsiębiorcy szereg przywilejów i ułatwień w zakresie odpraw celnych i kontroli celnej. Niektóre z nich to:

 • mniejsza liczba kontroli dokumentów i fizycznych towarów
 • priorytetowe traktowanie przesyłek w przypadku wytypowania do kontroli
 • możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli
 • uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych
 • zwolnienie z niektórych zabezpieczeń finansowych
 • ułatwienia w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta lub uznanego nadawcy
 • rękojmia solidnego i wiarygodnego partnera handlowego

Jak uzyskać certyfikat AEO?

Aby uzyskać certyfikat AEO, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do organu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wniosek składa się za pomocą unijnego Portalu Przedsiębiorcy e-AEO, gdzie należy wypełnić formularz elektroniczny oraz załączyć kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy. Kwestionariusz ten ma na celu sprawdzenie, czy przedsiębiorca spełnia wymagania do uzyskania statusu AEO. Po złożeniu wniosku organ celno-skarbowy przeprowadza ocenę ryzyka oraz audyt u przedsiębiorcy. Jeśli ocena i audyt są pozytywne, organ wydaje decyzję o przyznaniu statusu AEO.

 Procedura uproszczona, jak skorzystać?

Procedura uproszczona jest formą ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy chcą szybciej i łatwiej dokonywać odpraw celnych przy imporcie lub eksporcie towarów. Procedura ta polega na tym, że przedsiębiorca może zastąpić tradycyjne zgłoszenie celne elektronicznym powiadomieniem urzędu celnego o dostarczeniu towarów do miejsca wykonywania czynności wynikających z jej zastosowania. Dzięki temu przedsiębiorca może szybciej dysponować towarem oraz rozliczyć podatek VAT należny i naliczony w deklaracji podatkowej. Aby skorzystać z procedury uproszczonej, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 • posiadać status upoważnionego przedsiębiorcy AEOC (w zakresie uproszczeń celnych) lub AEOS (w zakresie bezpieczeństwa i ochrony)
 • przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowego zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
 • przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowego potwierdzenie rejestracji jako podatnik VAT czynny
 • dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego zgodnie z przepisami celnymi

Gdzie znaleźć więcej informacji i pomocy?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikacie AEO i procedurze uproszczonej, możesz skorzystać z następujących źródeł:

 • strona internetowa Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie znajdziesz informacje o statusie AEO, wytyczne i instrukcje, wyjaśnienia i komunikaty oraz dane kontaktowe do koordynatorów do spraw uproszczeń
 • strona internetowa Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, gdzie znajdziesz informacje o usługach elektronicznych dla przedsiębiorców, w tym o usłudze e-AEO
 • strona internetowa firmy PozwolenieAEO.pl, gdzie znajdziesz ofertę profesjonalnej pomocy w uzyskaniu certyfikatu AEO, wdrażaniu procedury uproszczonej oraz szkoleniach celnych

Mam nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i zachęcił Cię do skorzystania z możliwości, jakie daje status upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu z firmą  Empirium Monika Michasiewicz, która chętnie udzieli Ci fachowej porady i wsparcia. Życzę Ci powodzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i obrotu towarowego z zagranicą!