Warning: Function putenv() was disabled by the domain protection module. Disable domain protection for this domain in the Server Panel to use this function. in /var/www/html/waf/domain_protection/function_warning.php on line 25
Consulting Energetyczny - Portal z ciekawymi firmowymi stronami. Tylko najlepsze strony!

Consulting energetyczny – pełna kontrola wydatków na energię Twojej Firmy

Obecny ogólnoeuropejski kryzys energetyczny stawia przed firmami wiele przeszkód. Wysokie ceny oraz brak surowców zmuszają firmy do szukania nowych, często droższych rozwiązań. Ze wspomnianych powodów przedsiębiorstwa poszukują wsparcia firm konsultingowych przy doradztwie energetycznym. Konsulting energetyczny pozwoli na redukcję kosztów, optymalizację wydatków oraz poprawę efektywności energetycznej.

Korzystanie z usług doradztwa umożliwi kompleksową kontrolę. W zakres doradztwa wchodzi:

  • Kontrola kosztów energii
  • Weryfikacja poprawności faktur
  • Budżetowanie energii
  • Regulacje prawne na rynku energii

Kontrola kosztów energii

Kontrola kosztów to nie tylko comiesięczne sprawdzanie wydatków. Świadomy odbiorca energii powinien polegać na rzetelnych informacjach o poniesionych wydatkach, aby móc podejmować właściwe decyzje. Całkowity koszt to nie tylko wynik umowy kupna lub sprzedaży nadwyżki prądu. W cenę wliczyć należy także składniki takie jak usługi przesyłowe, stawki za dystrybucję czy podatki. Jednocześnie należy uwzględniać wahania i niespodziewane reakcje rynku energetycznego. Z tych powodów kontrola kosztów energii wymaga ciągłej pracy specjalistów gotowych reagować niemal w czasie rzeczywistym.

Weryfikacja poprawności faktur

Weryfikacja faktur za energię to nie tylko sprawdzenie kwot i zużycia energii. Wbrew pozorom cena prądu składa się z wielu składników takich jak moc umowna, grupa taryfowa czy liczba stref.

Taryfy oznacza się za pomocą wielkiej litery, określającą grupę taryfową oraz następujących po niej dwóch cyfr. Pierwsza cyfra oznacza moc umowną, a druga liczbę stref. Wyróżnia się 4 grupy taryfowe:

G — przeznaczoną dla gospodarstw domowych,
C — przeznaczoną dla niewielkich firm oraz gospodarstw rolnych,
B — przeznaczoną dla dużych firm,
A — przeznaczoną dla największych odbiorców, np. kopalni.

Moc umowną oznacza się jedną z dwóch cyfr:

1 – oznaczającą moc umowną do 40 kW,
2 – oznaczającą moc umowną powyżej 40 kW.

Ostatnia cyfra oznaczająca liczbę stref – może być pomiędzy 1 a 4, odpowiednio oznaczającą jedną do czterech stref.

Przykładowo taryfa C23 oznacza taryfę dla niewielkich firm oraz gospodarstw rolnych zamawiającą moc umowną powyżej 40kW w 3 strefach czasowych.

Weryfikacja faktur zgodnie z wykorzystaniem energii w przedsiębiorstwie pozwoli na dobranie właściwej taryfy zwłaszcza, gdy zużycie zmienia się sezonowo.

Budżetowanie energii

Budżet energetyczny to wbrew pozorom nie tylko kontrolowanie wydatków na energię, ale także planowanie zużycia energii w trakcie całego roku. Świadomy odbiorca energii powinien polegać na rzetelnych informacjach o realnym zużyciu energii i poniesionych wydatkach, aby móc podejmować właściwe decyzje.

W naszym klimacie koszty energii zmieniają się w trakcie roku. W zimie zmrok zapada wcześniej i jednocześnie spada temperatura, w związku z czym koszty ogrzewania i oświetlenia rosną. Część branż przetwórczych lub rolnych pracuje w trybie sezonowym, zwiększając zapotrzebowanie na energię tylko w okresach wzmożonej pracy, zmniejszając lub nawet zawieszając działalność, gdy pracy jest mniej. Specjalista konsultingu energetycznego powinien poznać specyfikacje branży i uwzględnić wahania zużycia energii w zakładzie oraz wszelkie zmiany w państwowym systemie produkcyjnym, gdy np. w okresie letnim zdarzają się braki lub spadki napięcia.

Regulacje prawne na rynku energii

Wpływ na cenę energii mają wpływ również regulacje prawne, nie tylko na rynku polskim, ale również europejskim i światowym. Konsulting energetyczny pozwoli na skupienie się nad właściwą działalnością przedsiębiorstwa pozostawiając niuanse prawno-geograficzne na barkach doradcy.

Umiejętne poruszanie na rynku energii wymaga wprawnego poruszania się w gąszczu przepisów, ustaw, rozporządzeń czy dyrektyw i pozostałych dokumentów. Doradztwo energetyczne pozwoli odciążyć dział prawny oraz księgowość firmy przedstawiając najlepsze rozwiązania. Dzięki swojej wiedzy można przygotować się na zmiany oraz wykorzystać fundusze państwowe i europejskie.

Jak widać kontrola wydatków na energię elektryczną w firmie to bardzo duże i skomplikowane wyzwanie, dlatego najlepiej powierzyć je specjalistom na rynku consultingu energetycznego.